Usluge

Profesionalno upravljanje

Kvalitet, timski rad, stručnost, i odgovornost daje nam za pravo da možemo reći da smo mi drugačiji, što se tiče pružanja usluga Profesionalnog upravnika zgrade. Cilj postojanja upravnika i jeste, da se očuva kvalitet i vrednost stambene jedinice, a kao krajnji rezultat i poveća kvalitet stanovanja svih prisutnih u zgradi. Svakoj zgradi se pristupa pojedinačno jer nisu sve iste.

Skupština stambene zajednice može u svakom trenuntku odlučiti da se za poslove upravljanja angažuje profesionalni upravnik

Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja.

Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključuje lice koje za to ovlasti stambena zajednica i zastupnik organizatora profesionalnog upravljanja. Ugovor se zaključuje u pisanoj formi a određeno ili neodređeno vreme.

        Upravljanje zgradom

 • Formiranje stambene zajednice
 • Vrši popis stanara
 • Izrada prateće dokumentacije i pečata
 • U nekoj od komercijalnih banaka otvara račun
 • Upisivanje u Javni Registar
 • Popisivanje zatečenog stanja u zgradi
 • Redovno sazivanje skupštine stanara
 • Komunikacija sa nadležnim gradskim službama
 • Održavanje lifta
 • Informisanje stanara i sačinjavanje izveštaja
 • Nadzor nad radom osoblja
Profesionalno upravljanje zgradama
Odrzavanje zgrada

Održavanje poslovnih i stambenih zgrada

Kako stambena jedinica ne bi gubila na tržišnoj vrednosti, potrebno je da se redovno i visoko kvalitetno prepusti održavanju od najsitnijih delova do krupnih stvari. Održavanjem poslovnih i stambenih zgrada, isključivo se bave lica koja su sertifikovana i za to imaju višegodišnje iskustvo u istom. Prednosti takvog načina rada su višestruke

Kod održavanje poslovnih i stambenih zgrada je veoma važno da osoba koja je zadužena, na vreme uoči nedostatke koje kasnije mogu prerasti u veći problem. Neke od takvih stvari su električne instalacije, nedostatak PP aparata ako postoje u objektima, vodovodne instalacije (pucanje cevi, orošavanje), neskladan rad lifta, nužno svetlo u slučaju prekida el. struje, opreme za klimatizaciju itd.

Čišćenje stambenih i poslovnih zgrada

Usluga čišćenja poslovnog prostora podrazumeva povremena generalna čišćenja, kao i redovna čišćenja i održavanja higijene poslovnog prostora. Za svaku stambenu jedinicu se pravi pojedinačna analiza i na osnovu nje se odredjuje program čišćenja. Brzina, iskustvo, stručnost u kombinaciji sa mladim timom čija je pažnja usmerena i na najsitnije detalje su naše prednosti.

Redovno održavanje higijene zajedničkih delova zgrade podrazumeva, pristup svakom objektu pojedinačno, na osnovu kojeg će se izvestiti analiza za potrebnim izvršenjem. Kod čišćenja stambenih i poslovnih objekata, koristi se isključivo profesionalna oprema kao i sredstva za higijenu, jer nama je kvalitet iznad svega. Održavanje higijene objekata, vrši se dogovorenom dinamikom odredjenih dana. Takodje moramo napomenuti da pored redovnog održavanja, u dogovoru sa staarima se može raditi i mesečna, kvartalana ili polugodišnja generalna sredjivanja prostora.

 • Skidanje paučine u celoj zgradi
 • Čišćenje svih zajedničkih podnih površina
 • Brisanje utičnica, prekidača
 • Brisanje gelendera
 • Brisanje prašine sa PP opreme i poštanskih sandučića
 • Brisanje vrata lifta na svim etažama
 • Čišćenje i brisanje kabine lifta (brisanje ogledala, kontrolne table lifta…)
 • Brisanje ulaznih vrata i vetrobranska stakla
 • Brisanje svih zajedničkih podnih površina
 • Čišćenje trotoara ispred zgrade, sakupljanje smeća…
 • Brisanje ostalih staklenih površina
 • Skidanje reklamnog materijala
ciscenje zgrada